Regionalna Razvojna Agencija

РРА

Акредитована Регионална Развојна Агенција „Златибор“доо

THEMATIC- Туризам заснован на иновацијским капацитетима

Назив пројекта: THEMATIC- Туризам заснован на иновацијским капацитетима

Основне информације о пројекту:

Програм: Interreg ADRION 2014-2020

Донатор: Европска унија

Носилац пројекта: Универзитет Базиликата, Италија

Укупна вредност: 1.448.999, 17 ЕУР

Партнери на пројекту:

  • Универзитет Базиликата, Италија
  • Регионална агенција за териториајалну промоцију Базиликате, Италија
  • Ентерпрајз Грчка, Грчка
  • Унија привредних комора Албаније, Албанија
  • Општина Преко, Хрватска
  • Регион Епир – Регионална јединица Теспротиа, Грчка
  • Градска општина Медијана, град Ниш, Србија
  • Центра за подршку бизнису, Крањ, Словенија
  • РРА Златибор, Србија
  • Општина Матера, Италија

Трајање пројекта: 24 месеци (01.03.2020 – 28.02.2022)

Oпшти циљ пројекта:

Општи циљ пројекта је промовисање развоја одрживе и приступачне туристичке привреде у АДРИОН региону, заснованој на природним, културним и историјским ресурсима.

Специфични циљеви пројекта:

Успостављање мреже и спровођење стратегије и акционог плана за изградњу капацитета за одржив и приступачан туризам

Развој и пренос иновативних методологија одрживог и приступачног туризма са пилот акцијама

Главни очекивани резултати пројекта:

1. Повећани инвациони капацитети у области развоја одрживог и приступачног тематског туризма.

2. Повећани иновациони капацитети актера у ланцу вредности базираном на природним и културним потенцијалима АДРИОН региона, укључујужћи и могућности за презентовање производа и услуга одрживог туризма на међународном тржишту

3. Повећање економских активности базираних на историјским и природним ресурсима кроз пилот акције и промотивне активности које се могу трансферисати и реплицирати широм АДРИОН региона

НАПОМЕНА: У току је преузимање садржаја са претходне интернет презентације Агенције. Потрудићемо се да у најскорије време сви садржаји буду доступни. Хвала на разумевању.